Hemeroteca > Número 140 > Actituds cap al dopatge en estudiants de ciències de l’esport

Actituds cap al dopatge en estudiants de ciències de l’esport

Martí Puchades, Pere Molina

Puchades, M., & Molina, P. (2020). Attitudes Towards Doping among Sport Sciences Students. Apunts. Educación Física y Deportes, 140, 1-7. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2020/2).140.01

Resum

El dopatge no solament és una preocupació dins de l’esport, sinó també en la societat, ja que és un tema candent i és necessari atendre’l en la formació dels futurs professionals de l’activitat física i l’esport. L’objectiu del present treball va ser conèixer les actituds cap al dopatge que tenen els estudiants del grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de la Universitat de València. Sobre una mostra de 347 alumnes, es va administrar un qüestionari dissenyat expressament i el contingut del qual es basava en estudis similars. Com a principals resultats es va obtenir que un 94.25 % de l’alumnat es posiciona en contra d’una possible legalització del dopatge, mentre que un 5.75 % es mostra a favor. Davant la pregunta “en quin cas es dopa­rien com a esportistes?”, les tres raons principals van ser: a) obtenir grans quantitats de diners; b) augmentar el rendiment esportiu i aconseguir un or olímpic, i c) ser un dels esportistes amb més èxit de la història, aconseguint fama mundial. Cadascuna d’elles va ser assenyalada per una cinquena part de la mostra, aproximadament. També es van trobar diferències en la variable sexe. En la majoria de les situacions plantejades es doparien el doble de percentatge d’homes que de dones. Així doncs, encara que els estudiants són contraris majoritàriament a la legalització del dopatge, alguns d’ells sí que es doparien si fossin esportistes d’alt rendiment.

Paraules Clau

dopatge, actituds, salut, alumnat, universitat
Return to Top ▲Return to Top ▲