Hemeroteca > Número 140 > Evolució dels hàbits esportius d’estudiants de ciències de l’esport a Espanya

Evolució dels hàbits esportius d’estudiants de ciències de l’esport a Espanya

María Luisa Rodicio-García , María José Mosquera-González, María Penado y Covadonga Mateos-Padorno

Rodicio-Garcí­a, M. L., Mosquera-González, M. J., Penado, M., & Mateos-Padorno, C. (2020). Evolution in the Sports Habits of Sport Sciences Students in Spain. Apunts. Educación Física y Deportes, 140, 15-22. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2020/2).140.03

Resum

L’objectiu d’aquest treball va ser analitzar l’evolució dels hàbits esportius d’estudiants espanyols de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Es tracta d’un estudi quantitatiu, exploratori i descriptiu. La mostra es va compondre de 1043 estudiants distribuïts en tres conjunts de diferents anys acadèmics: 357 (34.2 %) van cursar els estudis en el període 1991-92; 364 (34.9 %); en el 2012-13, i 322 (30.9 %), en el 2016-17. Són homes en la seva majoria (74.3 % enfront del 24.7 % de dones) i la mitjana d’edat és de 21.7 anys (DE = 3.077). Per a la recollida de dades es va utilitzar un qüestionari que presenta un índex de fiabilitat de α = .822, .836, .877, en cada conjunt. Els resultats van mostrar que el perfil dels estudiants era clarament esportiu, que tenien antecedents d’esportistes en la seva família, alguna cosa que es va incrementant amb el pas dels anys, i que, una vegada s’inicien els estudis, s’aprecia un descens en el nombre d’esports practicats. Destaca el futbol com a esport majoritari que augmenta en funció dels anys estudiats i descendeix després de matricular-se en el centre. La pràctica es vincula amb les federacions i, per tant, la majoria competeixen a nivell nacional i regional.

Paraules Clau

esport, ensenyament superior, educació física, estudiants, activitat física
Return to Top ▲Return to Top ▲