Hemeroteca > Número 140 > Educació esportiva i iniciació a esports d’invasió en educació primària inicial

Educació esportiva i iniciació a esports d’invasió en educació primària inicial

Federico Puente-Maxera, Antonio Méndez-Giménez, Diego Martínez de Ojeda

Puente-Maxera, F., Méndez-Giménez, A., & Martínez de Ojeda, D. (2020). Sports Education and Introduction to Invasion Sports in Early Primary Education. Apunts. Educación Física y Deportes, 140, 23-30. https://doi. org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2020/2).140.04

Resum

L’objectiu del treball va ser analitzar l’evolució del rendiment i coneixement del joc d’estudiants de segon d’educació primària quan s’aplica el model d’educació esportiva per a la iniciació a esports d’invasió. La temporada es va basar en el joc modificat de “els cinc passis”. La mostra va estar formada per 34 estudiants (22 nois i 12 noies, 11 autòctons i 23 immigrants) amb edats compreses entre 7 i 8 anys (M = 7.53; DE = .50). Van impartir la docència dos mestres especialistes, un de novell i un altre d’expert. Es va realitzar un disseny quasiexperimental amb mesures pretest, postest i retest. Per captar les perspectives docent i discent, es van utilitzar mesures i instruments de caràcter qualitatiu i quantitatiu. Es van utilitzar anàlisis de vídeos (rendiment de joc mitjançant el Game Performance Assessment Instrument, GPAI), entrevistes, diaris i anàlisis d’experts. Respecte al GPAI, les comparacions intragrup van informar sobre augments significatius pretest-retest en la mostra total, tant en la presa de decisió (Z = – 2.294; p = .022) com en el rendiment de joc (Z = – 2.254; p = .024). A més, es van observar diferències significatives en relació amb la nacionalitat. L’anàlisi qualitativa i les anàlisis dels experts van convergir amb els resultats quantitatius respecte a la millora dels aspectes tàctic-tècnics i del coneixement del joc. El model es va mostrar eficaç per introduir als estudiants de poca edat en els jocs d’invasió.

Paraules Clau

comprensió tàctica, gènere, nacionalitat, jocs d’invasió
Return to Top ▲Return to Top ▲