Hemeroteca > Número 140 > Esforç percebut, satisfacció i temps de pràctica durant una unitat didàctica de mímica i dramatització

Esforç percebut, satisfacció i temps de pràctica durant una unitat didàctica de mímica i dramatització

Josune Rodríguez-Negro, Javier Yanci   

Rodríguez-Negro, J., & Yanci, J. (2020). Perceived Effort, Satisfaction and Performance Times during a Mime and Drama Unit of Study. Apunts. Educación Física y Deportes, 140, 31-36. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2020/2).140.05

Resum

Els objectius d’aquest estudi van ser descriure, atesa l’edat dels estudiants, l’esforç percebut, la satisfacció, el temps útil i el temps disponible en una unitat didàctica de mímica i dramatització en estudiants d’educació primària, i analitzar la variabilitat intersessió i l’associació entre les diferents variables. Els resultats obtinguts en aquest treball mostren que els estudiants experimenten un esforç percebut baix (2.48 ± 2.33 sobre 10) però una gran satisfacció (3.52 ± 2.68 sobre una escala de –5 a +5 punts) durant les sessions de mímica i dramatització, dins del bloc d’expressió corporal. D’altra banda, dels 90 minuts setmanals d’educació física prevists en l’horari oficial, la mitjana de temps útil per sessió va ser de 53.22 ± 10.52 min setmanals (58 % del temps total), dels quals només 27.06 ± 6.97 min (30 % del temps total) corresponen al temps disponible, dades molt allunyades de les recomanacions sobre activitat física en edat escolar.

Paraules Clau

educació física, currículum, ensenyament, didàctica, expressió corporal
Return to Top ▲Return to Top ▲