Hemeroteca > Número 140 > Relació entre capacitat de salt i rendiment en ciclisme de BMX

Relació entre capacitat de salt i rendiment en ciclisme de BMX

Pau Robert, Rafel Cirer-Sastre , Isaac López-Laval, Sergi Matas-García, Jesús Álvarez-Herms, Sonia Julià-Sánchez, Francisco Corbi

Robert, P., Cirer-Sastre, R., López-Laval, I., Matas-García, S., Álvarez-Herms, J., Julià-Sánchez, S., & Corbi, F. (2020). Relationship Between Jump Capacity and Performance in BMX Cycling. Apunts. Educación Física y Deportes, 140, 37-43. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2020/2).140.06

Resum

L’objectiu d’aquest treball va ser valorar la relació existent entre el resultat obtingut en diferents test de salt vertical i la millor marca registrada durant una prova de BMX (Bicycle Moto-Cross), i el rendiment del corredor. Van participar en aquest estudi 10 ciclistes: 5 considerats grup elit (GE) (edat: 18.8 ± 3.7 anys, pes: 68.4 ± 8.5 kg, talla: 174 ± 9 cm i experiència prèvia en la pràctica de BMX: 8 ± 3.8 anys),  i 5 considerats com a grup recreatiu (GR) (edat: 19,8 ± 4.8 anys, pes: 69.2 ± 11.7 kg, talla: 170 ± 9 cm, experiència prèvia en BMX: 4.2 ± 1.3 anys). La capacitat de salt vertical va ser obtinguda mitjançant el protocol de Bosco, és a dir, salt vertical sense contramoviment (JS), salt vertical amb contramoviment (CMJ), salt amb caiguda (DJ) i salts repetits (RJ) i es va determinar el temps en carrera dins d’un circuit de BMX. Els resultats indiquen l’existència d’una relació directa entre el temps emprat a completar el circuit i l’altura de salt aconseguida en SJ (r : –.801; p: .017), CMJ (r : –.798; p: .018) i DJ (r : –.782; p: .022), el que suggereix que la valoració de la capacitat de salt mitjançant el test de Bosco pot resultar una eina interessant per a la valoració del rendiment en BMX.

Paraules Clau

BMX, test de salt, rendiment, ciclisme, potència
Return to Top ▲Return to Top ▲