Hemeroteca > Número 140 > Anàlisi observacional de l’execució del fonament tecnicotàctic “control” de Sergio Busquets

Anàlisi observacional de l’execució del fonament tecnicotàctic “control” de Sergio Busquets

Daniel Lapresa, Félix Blanco, Mario Amatria, Javier Arana, M.Teresa Anguera

Lapresa, D., Blanco, F., Amatria, M., Arana, J., & Anguera, M. T. (2020). Observational Analysis of the Execution of the “Control” Core Technical/Tactical Concept by Sergio Busquets. Apunts. Educación Física y Deportes, 140, 52-62. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2020/2).140.08

Resum

Aquest treball se situa en la línia de l’anàlisi de partit (match analysis) utilitzant metodologia observacional. L’objectiu de l’estudi va ser l’execució del fonament tecnicotàctic control per Sergio Busquets –migcampista internacional del FC Barcelona–. L’instrument d’observació, elaborat ad hoc, és una combinació de format de camp i sistemes de categories. El procés de registre i codificació es va realitzar mitjançant el programari Lince, versió 1.2.1. Es va garantir la fiabilitat de l’instrument d’observació dissenyat ad hoc mitjançant concordança interobservadors, calculada mitjançant el coeficient Kappa de Cohen. En el marc teòric de la Teoria de la Generalitzabilitat es va validar l’instrument observacional i es va garantir la generalitzabilitat dels resultats obtinguts a partir del nombre de seqüències analitzades. Es van realitzar dues anàlisis diacròniques complementàries: una anàlisi de residus ajustats amb el programa GSEQ5 i una anàlisi de T-patterns realitzada amb el programa Theme, versió 6. Edu. Els resultats mostren estructures regulars de conducta en les quals Sergio Busquets realitza els controls amb l’interior del peu, col·locat en la línia endarrerida del seu equip i tenint per davant la línia avançada de l’equip rival; imprimint-li al control, a més, una intenció tàctica, per sortir pel costat contrari pel qual s’apropa la pilota. Les conclusions d’aquest treball són un punt de partida rellevant per al disseny de tasques que tinguin com a objectiu el desenvolupament del fonament tècnic “control” a partir de l’anàlisi d’un jugador de referència.

Paraules Clau

futbol, control de la pilota, Sergio Busquets, metodologia observacional, generalitzabilitat, T-patterns
Return to Top ▲Return to Top ▲