Presentació

Apunts. Educació Física i Esports és una revista científica multidisciplinària de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (Espanya) que neix el 1985. És una revista trilingüe (català, castellà i anglès) arbitrada que empra el sistema de revisió externa mitjançant el mètode de doble-cec; està indexada a la Web of Science (ESCI), a Scopus i a les principals bases de dades. S’hi publiquen articles originals de caràcter científic dels àmbits de la motricitat humana, l’educació física i les ciències de l’esport en format digital www.revista-apunts.com.

Periodicitat

Es publiquen quatre números ONLINE a l’any (trimestral).


diagrama_cat

Detall del procés d’avaluació per parells que segueix la revista (fases, possibles resultats).

Objectiu

Amb l’objectiu de comunicar i divulgar la producció científica dels àmbits de l’educació física i de les ciències de l’esport, Apunts. Educació Física i Esports només accepta estudis originals procedents de recerques validades per comitès científics que aportin novetats significatives; enfocaments teòrics fonamentats, procediments metodològics innovadors i articles de revisió rigorosos.

Públic destinatari

Aquesta publicació s’adreça a totes aquelles persones de l’àmbit acadèmic i professional interessades i relacionades amb la recerca de les ciències de l’activitat física i de l’esport. Apunts. Educació Física i Esports és una revista científica de referència a Espanya i a Llatinoamèrica.

Cobertura temàtica

Les seccions de la revista són les següents:

 • Ciències humanes i socials.
 • Activitat física i salut.
 • Educació física.
 • Pedagogia esportiva.
 • Preparació física.
 • Entrenament esportiu.
 • Gestió esportiva, lleure actiu i turisme.
 • Scientific Notes.

També s’accepten articles d’opinió i cartes científiques a judici del Consell Editorial.

S’ ha incorporat la nova secció, Scientific Notes. Articles en format curt, orientats a novetats i prospectiva científica, que segueixen una plantilla per defecte, i en llengua anglesa.

Estratègia científica

Per tal d’assolir els objectius d’exigència en el rigor científic dels treballs publicats, la revista estableix un estricte compliment quant a:

 • els criteris estipulats pels estàndards d’excel·lència editorial;
 • els criteris de rigor científic mitjançant la política d’admissions dels articles rebuts, l’exigent avaluació de treballs i índex de rebuig;
 • les normatives de publicació estandarditzades d’acord amb les normes vigents de l’American Psychological Association (APA);
 • la periodicitat de publicació trimestral.

Accessibilitat

La revista apunts és d’accés obert, inclosa en el directori en línia DOAJ. Més de 1500 articles que es poden descarregar en PDF, així com distribuir, imprimir, o enllaçar amb els textos complets atès que tots els treballs editats estan subjectes a la llicència Creative Commons.

Versió digital
Català / Espanyol / Anglès (ISSN 2014-0983) • www.revista-apunts.com

Return to Top ▲Return to Top ▲